qrCode ÖSYM
2012-ALES İlkbahar Dönemi Sonuçları
Sonuç Açıklama Tarihi / Result Announcement Date: 06.06.2012

adayFoto

T.C. Kimlik Numarası
T.C. Identity Number
Adı ve Soyadı
Name and Surname
SERKAN SARITAŞ
Sınav Tarihi
Examination Date
13.05.2012

TESTLERDEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI
THE NUMBER OF CORRECTS AND INCORRECTS
Sayısal-1 Testi
Quantitative-1 Test
Sayısal-2 Testi
Quantitative-2 Test
Sözel-1 Testi
Verbal-1 Test
Sözel-2 Testi
Verbal-2 Test
Doğru Sayısı
Number of Corrects
50 50 43 48
Yanlış Sayısı
Number of Incorrects
0 0 7 2

Puanı
Score
Başarı Sırası
Score Rank
Aday Sayısı
Number of Applicants
ALES - SAY
ALES - Quantitative
95,87198 434 291720
ALES - SÖZ
ALES - Verbal
97,73788 25 291720
ALES - EA
ALES - Equally Weighted
94,42575 726 291720

(Bu belgenin aslına ilişkin sorgulama https://sonuc.osym.gov.tr/BelgeKontrol.aspx Internet adresinden yapılabilir.)
Sonuç Belgesi Kontrol Kodu: 90A6X5P3

Back to Exam Collection
Home