qrCode ÖSYM
2012-ALES Sonbahar Dönemi Sonuçları
Sonuç Açıklama Tarihi / Result Announcement Date: 07.12.2012

adayFoto

T.C. Kimlik Numarası
T.C. Identity Number
Adı ve Soyadı
Name and Surname
SERKAN SARITAŞ
Sınav Tarihi
Examination Date
11.11.2012

TESTLERDEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI
THE NUMBER OF CORRECTS AND INCORRECTS
Sayısal-1 Testi
Quantitative-1 Test
Sayısal-2 Testi
Quantitative-2 Test
Sözel-1 Testi
Verbal-1 Test
Sözel-2 Testi
Verbal-2 Test
Doğru Sayısı
Number of Corrects
50504748
Yanlış Sayısı
Number of Incorrects
0032

Puanı
Score
Başarı Sırası
Score Rank
Aday Sayısı
Number of Applicants
ALES - SAY
ALES - Quantitative
98,1115934223442
ALES - SÖZ
ALES - Verbal
97,570742223442
ALES - EA
ALES - Equally Weighted
97,3387171223442

(Bu belgenin aslına ilişkin sorgulama https://sonuc.osym.gov.tr/BelgeKontrol.aspx Internet adresinden yapılabilir.)
Sonuç Belgesi Kontrol Kodu: EUSDXBMK

Back to Exam Collection
Home