qrCode ÖSYM
2013-ALES İlkbahar Dönemi Sonuçları
Sonuç Açıklama Tarihi / Result Announcement Date: 23.05.2013

adayFoto

T.C. Kimlik Numarası
T.C. Identity Number
Adı ve Soyadı
Name and Surname
SERKAN SARITAŞ
Sınav Tarihi
Examination Date
12.05.2013

TESTLERDEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI
THE NUMBER OF CORRECTS AND INCORRECTS
Sayısal-1 Testi
Quantitative-1 Test
Sayısal-2 Testi
Quantitative-2 Test
Sözel-1 Testi
Verbal-1 Test
Sözel-2 Testi
Verbal-2 Test
Doğru Sayısı
Number of Corrects
50504844
Yanlış Sayısı
Number of Incorrects
0026

Puanı
Score
Başarı Sırası
Score Rank
Aday Sayısı
Number of Applicants
ALES - SAY
ALES - Quantitative
100,000001269859
ALES - SÖZ
ALES - Verbal
98,4393210269859
ALES - EA
ALES - Equally Weighted
100,000001269859

(Bu belgenin aslına ilişkin sorgulama https://sonuc.osym.gov.tr/BelgeKontrol.aspx Internet adresinden yapılabilir.)
Sonuç Belgesi Kontrol Kodu: 7N3S50CE

Back to Exam Collection
Home