qrCode ÖSYM
2013-ALES Sonbahar Dönemi Sonuçları
Sonuç Açıklama Tarihi / Result Announcement Date: 22.11.2013

adayFoto

T.C. Kimlik Numarası
T.C. Identity Number
Adı ve Soyadı
Name and Surname
SERKAN SARITAŞ
Sınav Tarihi
Examination Date
17.11.2013

TESTLERDEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI
THE NUMBER OF CORRECTS AND INCORRECTS
Sayısal-1 Testi
Quantitative-1 Test
Sayısal-2 Testi
Quantitative-2 Test
Sözel-1 Testi
Verbal-1 Test
Sözel-2 Testi
Verbal-2 Test
Doğru Sayısı
Number of Corrects
50474943
Yanlış Sayısı
Number of Incorrects
0317

Puanı
Score
Başarı Sırası
Score Rank
Aday Sayısı
Number of Applicants
ALES - SAY
ALES - Quantitative
98,868125274135
ALES - SÖZ
ALES - Verbal
97,511192274135
ALES - EA
ALES - Equally Weighted
99,606493274135

(Bu belgenin aslına ilişkin sorgulama https://sonuc.osym.gov.tr/BelgeKontrol.aspx Internet adresinden yapılabilir.)
Sonuç Belgesi Kontrol Kodu: V1Z1Z448

Back to Exam Collection
Home