qrCode ÖSYM
2014-ALES Sonbahar Dönemi Sonuçları
Sonuç Açıklama Tarihi / Result Announcement Date: 03.12.2014

adayFoto

T.C. Kimlik Numarası
T.C. Identity Number
Adı ve Soyadı
Name and Surname
SERKAN SARITAŞ
Sınav Tarihi
Examination Date
23.11.2014

TESTLERDEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI
THE NUMBER OF CORRECTS AND INCORRECTS
Sayısal-1 Testi
Quantitative-1 Test
Sayısal-2 Testi
Quantitative-2 Test
Sözel-1 Testi
Verbal-1 Test
Sözel-2 Testi
Verbal-2 Test
Doğru Sayısı
Number of Corrects
39393635
Yanlış Sayısı
Number of Incorrects
1145

Puanı
Score
Başarı Sırası
Score Rank
Aday Sayısı
Number of Applicants
ALES - SAY
ALES - Quantitative
97,7095275230026
ALES - SÖZ
ALES - Verbal
100,000001230026
ALES - EA
ALES - Equally Weighted
97,2380787230026

(Bu belgenin aslına ilişkin sorgulama https://sonuc.osym.gov.tr/BelgeKontrol.aspx Internet adresinden yapılabilir.)
Sonuç Belgesi Kontrol Kodu: RC5FXMCG

Back to Exam Collection
Home