qrCode ÖSYM
2015-ALES Sonbahar Dönemi Sonuçları
Sonuç Açıklama Tarihi / Result Announcement Date: 10.12.2015

adayFoto

T.C. Kimlik Numarası
T.C. Identity Number
Adı ve Soyadı
Name and Surname
SERKAN SARITAŞ
Sınav Tarihi
Examination Date
22.11.2015

TESTLERDEKİ DOÐRU VE YANLIŞ SAYILARI
THE NUMBER OF CORRECTS AND INCORRECTS
Sayısal-1 Testi
Quantitative-1 Test
Sayısal-2 Testi
Quantitative-2 Test
Sözel-1 Testi
Verbal-1 Test
Sözel-2 Testi
Verbal-2 Test
Doğru Sayısı
Number of Corrects
40393835
Yanlış Sayısı
Number of Incorrects
0125

Puanı
Score
Başarı Sırası
Score Rank
Aday Sayısı
Number of Applicants
ALES - SAY
ALES - Quantitative
99,787552204392
ALES - SÖZ
ALES - Verbal
100,000001204392
ALES - EA
ALES - Equally Weighted
100,000001204392

(Bu belgenin aslına ilişkin sorgulama https://sonuc.osym.gov.tr/BelgeKontrol.aspx Internet adresinden yapılabilir.)
Sonuç Belgesi Kontrol Kodu: 09EX5RNF

Back to Exam Collection
Home