qrCode ÖSYM
2016-ALES İlkbahar Dönemi Sonuçları
Sonuç Açıklama Tarihi / Result Announcement Date: 25.05.2016

adayFoto

T.C. Kimlik Numarası
T.C. Identity Number
Adı ve Soyadı
Name and Surname
SERKAN SARITAŞ
Sınav Tarihi
Examination Date
08.05.2016

TESTLERDEKİ DOÐRU VE YANLIŞ SAYILARI
THE NUMBER OF CORRECTS AND INCORRECTS
Sayısal-1 Testi
Quantitative-1 Test
Sayısal-2 Testi
Quantitative-2 Test
Sözel-1 Testi
Verbal-1 Test
Sözel-2 Testi
Verbal-2 Test
Doğru Sayısı
Number of Corrects
40403630
Yanlış Sayısı
Number of Incorrects
00410

Puanı
Score
Başarı Sırası
Score Rank
Aday Sayısı
Number of Applicants
ALES - SAY
ALES - Quantitative
99,464834332588
ALES - SÖZ
ALES - Verbal
96,7096617332588
ALES - EA
ALES - Equally Weighted
98,866755332588

(Bu belgenin aslına ilişkin sorgulama https://sonuc.osym.gov.tr/BelgeKontrol.aspx Internet adresinden yapılabilir.)
Sonuç Belgesi Kontrol Kodu: HAU0PXLV

Back to Exam Collection
Home