qrCode ÖSYM
2016-YDS Sonbahar Dönemi Sonuçları
2016-Autumn Foreign Language Test (YDS) Score Report
Sonuç Açıklama Tarihi / Report Issue Date: 22.09.2016

adayFoto

T.C. Kimlik Numarası
(Turkish) Identification Number
Adı ve Soyadı
Name
SERKAN SARITAŞ
Sınav Tarihi
Test Date
04.09.2016

Sınav Yabancı Dili
Foreign Language Tested
İNGİLİZCE / ENGLISH

Yabancı Dil Puanı
Score
95,00000
Yabancı Dil Seviyesi
Level
A

Doğru Sayısı
Number of Correct Answers
76
Yanlış Sayısı
Number of Wrong Answers
4

Puan Aralığı
Score Scale
Düzey
Level
Kişi Sayısı
Number of Test Takers
90 - 100A3623
80 - 89B9791
70 - 79C13144
60 - 69D15636
50 - 59E17453
0 - 49-70919
Toplam
Total
130566

(Bu belgenin aslına ilişkin sorgulama https://sonuc.osym.gov.tr/BelgeKontrol.aspx Internet adresinden yapılabilir.)
Sonuç Belgesi Kontrol Kodu: 6N00Y980

Back to Exam Collection
Home