qrCode ÖSYM
2017-ALES İlkbahar Dönemi Sonuçları
Sonuç Açıklama Tarihi / Result Announcement Date: 08.06.2017

adayFoto

T.C. Kimlik Numarası
T.C. Identity Number
Adı ve Soyadı
Name and Surname
SERKAN SARITAŞ
Sınav Tarihi
Examination Date
07.05.2017

TESTLERDEKİ DOÐRU VE YANLIŞ SAYILARI
THE NUMBER OF CORRECTS AND INCORRECTS
Sayısal-1 Testi
Quantitative-1 Test
Sayısal-2 Testi
Quantitative-2 Test
Sözel-1 Testi
Verbal-1 Test
Sözel-2 Testi
Verbal-2 Test
Doğru Sayısı
Number of Corrects
40403935
Yanlış Sayısı
Number of Incorrects
0015

Puanı
Score
Başarı Sırası
Score Rank
Aday Sayısı
Number of Applicants
ALES - SAY
ALES - Quantitative
99,446104305436
ALES - SÖZ
ALES - Verbal
98,0820411305436
ALES - EA
ALES - Equally Weighted
99,162205305436

(Bu belgenin aslına ilişkin sorgulama https://sonuc.osym.gov.tr/BelgeKontrol.aspx Internet adresinden yapılabilir.)
Sonuç Belgesi Kontrol Kodu: C4YDYD3P

Back to Exam Collection
Home