qrCode ÖSYM
2017-YDS İlkbahar Dönemi Sonuçları
2017-Spring Foreign Language Test (YDS) Score Report
Sonuç Açıklama Tarihi / Report Issue Date: 20.04.2017

adayFoto

T.C. Kimlik Numarası
(Turkish) Identification Number
Adı ve Soyadı
Name
SERKAN SARITAŞ
Sınav Tarihi
Test Date
02.04.2017

Sınav Yabancı Dili
Foreign Language Tested
İNGİLİZCE / ENGLISH

Yabancı Dil Puanı
Score
88,75000
Yabancı Dil Seviyesi
Level
B

Doğru Sayısı
Number of Correct Answers
71
Yanlış Sayısı
Number of Wrong Answers
9

Puan Aralığı
Score Scale
Düzey
Level
Kişi Sayısı
Number of Test Takers
90 - 100A5379
80 - 89B9976
70 - 79C12876
60 - 69D16031
50 - 59E18861
0 - 49-98106
Toplam
Total
161229

(Bu belgenin aslına ilişkin sorgulama https://sonuc.osym.gov.tr/BelgeKontrol.aspx Internet adresinden yapılabilir.)
Sonuç Belgesi Kontrol Kodu: C2RM7TCK

Back to Exam Collection
Home